استادان پانیذ:

در این قسمت می‌توانید اطلاعات مدرسان و اساتید بازیگری آموزشگاه پانیذ را مطالعه نمایید و با استادان پانیذ آشنا شوید.

محمدرضا غریب زاده
محمدرضا غریب زادهمدرس پانیذ
کارشناس ارشد پژوهش هنر
مدرس تحلیل شخصیت
همکاری با آموزشگاه پانیذ از سال ۱۳۹۳ تا کنون
کارگردان و طراح ناتمام، کافه مک ادم و …
امین اکبری نسب
امین اکبری نسبمدرس پانیذ
کارشناس ارشد کارگردانی تئاتر
مدرس بازیگری صحنه
همکاری با آموزشگاه پانیذ از سال ۱۳۹۵ تا کنون
بابک قادری
بابک قادریمدرس پانیذ
کارشناس ارشد بازیگری تئاتر
همکاری با آموزشگاه پانیذ از سال۱۳۹۳ تاکنون
مدرس بداهه پردازی
طراح وکارگردان نمایش خروج اضطراری و …
فاطمه نصرتی
فاطمه نصرتیمدرس پانیذ
کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر
جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره سراسری
جایزه بهترین کارگردانی جشنواره سراسری
خورشید فیاض
خورشید فیاضمدرس پانیذ
نمایشنامه نویس
کارگردان و مدرس تئاتر
فیلم‌نامه نویسی
نمایشنامه نویسی
بازیگری خلاق
ملیکا رضی
ملیکا رضیمدرس پانیذ
مدرس بدن و حرکت
همکاری با آموزشگاه پانیذ از سال ۱۳۹۲ تا کنون
کارگردان اتللو، کورنومتر، هانسل گرتل، شازده کوچولو