کلیپ “ای ایران” با هنرمندی هنرجویان پانیذ به مناسبت روز جهانی کودک دوباره منتشر شد

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting