تماشاخانه حسین پناهی واقع در آموزشگاه پانیذ با این ویدیو یادی از این هنرمند نازنین کرد

۱۴ مرداد سالمرگ حسین پناهی؛
روحش شاد و یادش گرامی
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting