اسامی هنرجویان پذیرفته شده برای شرکت در کارگاه “خواندن،نوشتن،اجرا”‘

ظرفیت هر سانس به دلیل خاص بودن این کارگاه شش نفر میباشد

گروه اول چهارشنبه ساعت ۱۴ تا ۱۷
(اولین جلسه کلاس ۹۸/۵/۱۶)

پانیذ اسماعیلی
مهدی ریسمانی
سروش غلامی
نیکی قویدل
آوا کشانی
آراد نویزی

اسامی هنرجویان پذیرفته شده برای شرکت در کارگاه “خواندن،نوشتن،اجرا”‘

به دلیل استقبال شما و تکمیل ظرفیت گروه اول ، امکان شرکت در ساعت دوم کارگاه وجود دارد .
گروه دوم چهارشنبه ها ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۳۰
(این گروه دونفر ظرفیت دارد)

نازنین جلیلی
مهشید اخلاقی
مهشاد اخلاقی
رومینا فکور صبور

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting