بیایید از امروز جوری دیگر چشم بر جهان هستی بگشاییم….
بیایید به یکدیگر عشق ورزیم و فریاد صلح با هم نوعانمان و جهان هستی را سر دهیم….

نظر به طولانی شدن مدت درگیری با بیماری کوید ۱۹ لطفا موارد زیر را رعایت فرمایید:

۱.لطفا بیش از پیش قدرشناس لحظاتتان باشید😌

۲.لطفا بیش از پیش احوال اطرافیانتان را بپرسید👨‍👩‍👧‍👧

۳.لطفا به شدت در کسب و نگهداری حال خوبتان کوشا باشید🤠

۴.خواهشا نه اجازه دهید کسی حال خوبتان را خراب کند نه مخرب حال خوش کسی باشید👌

۵.هربار که دستها را میشویید آبی هم به تفکرات منفی تان بزنید🧠

۶.تا میتوانید بخندید و بخندانید.همگی ما نیاز به روحیه داریم😄

۷.افکار منفی موجب یاس ،ناامیدی،ترس و اضطراب میشود و نتیجه تمام اینها جسمی مستعد بیماری است😷

۸.مسبب شادی شوید نه ناشر غم🌈

۹.زمان ماندن در حال بد را به کمترین مدت تقلیل دهید🪐

۱۰.مچ خود را در غرق شدن در نگرانیها بگیرید.سریع تمامش کنید🌊

۱۱.لطفا قدر شناس خودمان باشیم خیلیها هنوز به وجود و حضور ما نیازمندند.ما هدیه خداوند هستیم روی زمین. خود را از دیگران دریغ نکنیم🌹

۱۲. تیرماه است،
داری اپدیت میشیم واین دامنه تا چندین ماه ادامه داره…پس باید هرطور که میتونیم حالمون رو خوب نگهداریم…لباسهای زیبا بپوشیم با گذشته خدا حافظی کنی ودر حال حاضر با همه امکاناتی که داریم حالمون روخوب نگهداریم🌞

عالیترین اتفاقهای عالم هستی رو صمیمانه از پروردگار قادر ومهربانم برای شما خواستارم🙏
دنیا رو شاد شاد و خنده وشادی وحال عالی تا بینهایت روبرای شماوکل جهان هستی خواستارم…
در پناه عشق الهی باشید همیشه وهر زمان💌

آمین🙏

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting