هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود از طریق سایت رسمی آموزشگاه برای یک فیلم کوتاه کاندید شده اند👇

امیرعلی معظمی گودرزی🌹
آرمان فریدی راد🌹
محمد امین عاشوری🌹
فربد اشرف زاده🌹
امیر محمد محمدی🌹

جهت تست نهایی فردا پنجشنبه راس ساعت ۱۳:۰۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند 🙏

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting