گزارش تصویری هجدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان پانیذ در هنر آنلاین👌
از طریق لینک زیر میتوانید این گزارش را دنبال کنید 👇🏻

http://www.honaronline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-11/152620-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B0-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DA%A9

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانيذ_هستم
@paniz_acting