جدول کلاس های حضوری امروز (شنبه) مورخ بیست و چهارم خردادماه به شرح زیر میباشد👇

🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

🔴گروه سنی “نوجوان”

ساعت ۱۱ تا ۱۴
واحد:۴۰۵
اساتید :
خانم مهاریان (آیتم: مبانی بازیگری)
آقای یاقوتی (آیتم:تربیت حس)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🔴گروه سنی”جوان”
(در حال برگزاری )
ساعت ۱۷ تا ۲۰
واحد:۴۰۸
اساتید:
خانم رضی (آیتم:نمایشنامه خوانی)
آقای قادری(آیتم:کارگاه بازیگری)

🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

🔴گروه سنی “دبستان”

ساعت:۱۱ تا ۱۴
واحد:۴۰۸
اساتید :
آقای یاقوتی (آیتم:مبانی بازیگری)
خانم مهاریان (آیتم:بداهه پردازی)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🔴گروه سنی”دبستان”
(درحال برگزاری)
ساعت:۱۷ تا ۲۰
واحد:۴۰۵
اساتید:
خانم نصرتی(آیتم تحلیل نقش)
آقای جوادی( بیان)

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting