کشف استعداد کودکان

والدین عموما تمایل دارند استعدادهای فرزندانشان را کشف کنند و به پرورش آن ها بپردازند. در این مقاله حول موضوع کشف استعداد کودکان بحث می کنیم. برخی از افراد بر این باور اند که استعداد خونی است. این داستان که موتزارت در سه سالگی پیانو می نواخت و در 5 سالگی آهنگسازی می کرد، به چنین باورهایی دامن می زند. اما دانستن بقیه ی داستان مهم است. موتزارت پدری داشت که موسیقیدان موفقی بود و خودش را وقف فرزندش کرده بود تا به سختی تمرین کند و به تعالی در موسیقی دست یابد.

درباره کشف استعداد کودکان باید بگوییم هر کودکی استعداد خاصی دارد. برخی از استعداد خیلی زود خودشان را نشان می دهند، در حالی که بقیه ممکن است نهفته بمانند تا زمانی که اتفاق بارزی بیفتد. به عنوان مثال ممکن است یک کودک در آواز خواندن و دیگری در شنیدن استعداد داشته باشد. با این حال اگر به استعدادهای یک فرد توجه نشود و سعی در شکوفا شدن آنها توسط والدین کمرنگ باشد، احتمالا این اتفاق نخواهد افتاد. توصیه می شود به عنوان والدین، استعدادها را خیلی زود کشف کنید و آن ها را از سنین پایین پرورش دهید.

کشف استعداد کودکان

کشف استعداد کودکان

راه هایی برای کشف استعداد کودکان

1. توجه کنید. خصوصا زمانی که بچه ها دارند آزادانه بازی می کنند، با دقت به آن ها نگاه کنید. فرزند شما زمانی که بازی می کند، بیشتر جذب چه مدل از فعالیت هایی می شود؟ باید بدانید که فرزندتان عاشق است چه کارهایی انجام دهد. آیا دوست دارد بدود یا بنشیند؟ آیا اول سراغ پیانو می رود یا تبلت؟ دقت کردن به بچه ها زمان بازی، می تواند کمک کننده باشد تا استعدادهای او را پیدا کنید.

2. فرزندشما برای اینکه احساساتش را بیان کند، اغلب از چه روشی استفاده می کند؟ اولین کاری که وقتی به خانه می آید انجام می دهد چیست؟ به عنوان مثال آیا دوست دارد طراحی و نقاشی انجام دهد یا کتاب بخواند؟

3. تلاش های او را تحسین کنید.

4. کارهایی انجام دهید که به شکوفا شدن و پرورش استعدادهای او منتهی می شود. ممکن است تا کنون برخی از احساسات او را کشف کرده باشید. برای این که به خودتان کمک کنید، می توانید بپرسید: اکنون برای پرورش استعدادهای او چه کاری می توانم انجام دهم؟ به این ترتیب از طریق بارش فکری می توانید به دنبال راه های خوبی باشید که از آن طریق بتوانید در سنین پایین استعدادهای فرزند خود را پرورش دهید.