هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود از طریق مراجعه حضوری کارگردان به آموزشگاه برای یک فیلم سینمایی به کارگردانی (محمدحسین مهدویان) کاندید شده اند و باید فردا پنجشنبه مورخ ۹۸/۶/۷ به دفتر کارگردان جهت تست نهایی(محدوده نیاوران) مراجعه نمایند

آوین فرخی
تارا آدمی
علی آذری
نازنین زهرا قنبر زاده
باران خوشبین
حامی ترابی
کیارش عابدینی
مهشاد اخلاقی
آترینا آریامنش
پارمین جهان بخش
هستی حاجی علی
ستایش استیری
امیرسام یعقوبیان
امیرعلی باهوش
باربد فرشیدزاده
کسری محمدخانی

جهت هماهنگی و دریافت آدرس با لینک زیر در ارتباط باشند
@panizacting