هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود از طریق سایت رسمی آموزشگاه برای یک فیلم کوتاه کاندید شده اند.
روز جمعه مورخ ۹۸/۴/۲۸ راس ساعت ۱۷:۰۰ جهت تست نهایی در آموزشگاه حضور داشته باشند.

آرمین ترکمندی
مهبد جهان نوش
کیان داودی آزاد
رادمهر رزمجوی
محمدطاها تقی زاده
عرشیا فلاحی
برسام نوری
الشن حیدرزاده
آرین رجبی
آرین نصرالهی
ایلیا مرادی خواه
محمدحسین زال فرد
طاها آزاد
پارسا باقریان
آراد جواهری
امیرعباس نورزایی

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting