🔔اطلاعیه🔔
کافه پانیذبارعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و مدیریت جدید،از فردا میزبان هنرجویان وخانواده محترمشان می باشد.❤️🍹🍰

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting