بیا در غروب آخرین سه شنبه سال برای
گردگیری افکارمان آتشی بیافروزیم 🔥
کینه ها را بسوزانیم👌
زردی خاطرات بد در این چند وقت که به سختی گذشت را به آتش بیندازیم و سرخی عشق را از
آتش بگیریم☄
با آغوشی باز به سمت شادی و سلامتی قدم بر میداریم ❣

چهارشنبه سوری مبارک👏

به امید سالی پر برکت و سرشار از شادی برای تمام پانیذی ها🌹

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting