چرا تئاتر برای کودکان خوب است ؟

در این مقاله می خواهیم به این موضوع بپردازیم که چرا تئاتر برای کودکان خوب است ؟ هدف ما این نیست که موضوع را به طور کامل بسط دهیم اما می خواهیم به برخی از نکات در این زمینه اشاره کنیم.

در ذیل تعدادی از دلایل آورده شده است که چرا تئاتر برای کودکان خوب است :

1. تئاتر باعث ایجاد حس همدردی و همدلی می شود. تئاتر جایگاهی است که در آن طیف گسترده ای از انسان ها با طیف گسترده ای از ویژگی های انسانی و اخلاقی ظاهر می شوند. این که بچه ها از نزدیک مشاهده کنند که آدم های متفاوت در حال گذراندن زندگی های متفاوت  و خاص خودشان هستند، سبب می شود آن ها بتوانند درک بهتری از چالش های دیگران به دست آورند.

اینکه کودکان بتوانند زندگی های متفاوت و شخصیت های گوناگون را ببینند، منجر می شود که آن ها به مرور حس خوبی از همدردی و همدلی را در خود پیدا کنند. چه دستاوردی از این مهم تر که بچه ها از سنین کودکی یاد بگیرند همراه و همراز خوبی برای دیگران باشند؟

همان طور که در تعاریف مختلف آمده است، از انسان به عنوان حیوان ناطق و یا حیوان اجتماعی یاد می شود! (speaking animal or social animal)  اگر این تعریف را در نظر داشته باشیم، می توانیم به راحتی پی ببریم که یکی از مهم ترین مهارت هایی که باید به کودکان آموزش دهیم، همانا ارتباط موثر با دیگران و همدلی با آن ها است.

چرا تئاتر برای کودکان خوب است ؟

چرا تئاتر برای کودکان خوب است ؟

2. تئاتر به کودکان کار گروهی را آموزش می دهد.

بچه ها وقتی در کلاس های تئاتر شرکت می کنند، یاد می گیرند که با سایر اعضای گروه فعالیت مشترکی را داشته باشند و همه ی تلاش خود را برای بهتر شدن نمایش به کار گیرند.

درست است که وقتی گفته می شود “کار گروهی”، ما معمولا به ورزش های سازمان یافته فکر می کنیم، اما تئاتر هم می تواند تجربه های مشابه ای از کار گروهی را ارائه دهد. به عنوان یک گروه، بچه ها یاد می گیرند که به خوبی گوش کنند، به سختی کار کنند و در راستای یک هدف واحد حرکت نمایند.

3. تئاتر موجب می شود بچه ها با ادبیات و تاریخ آشنا شوند. چگونه می توان زندگی جذابی داشت، در حالی که به راستی از پیشینه ی نیاکان خود بی خبر هستیم؟ این مورد دقیقا می تواند نشان گر این باشد که چرا تئاتر منافع زیادی برای کودکان دارد. تئاتر در مجموع می تواند کودکانی شادتر بیافریند.