چالش بازیگری

آیا تا کنون به این فکر کرده اید که یکی از نقش های چالش برانگیز را به دست آورید؟ این مقاله می خواهد چالش بازیگری را مورد بررسی قرار دهد. اول از همه اجازه بدهید به شما بگویم که ما جیک جیلنهال نیستیم که روزانه 100 متن با انواع کاراکترها و نقش هایی که می توان تصور کرد به ما پیشنهاد شود تا از بین آن ها انتخاب کنیم!

در حقیقت بسیاری از ما تا کنون حتی یک پیشنهاد هم نداشته ایم! ما در حال تلاش ایم. مدام در تست های بازیگری شرکت می کنیم. در واقع ما برای انتخاب نقش، به چالش کشیده نمی شویم. به همین دلیل برای این که رشد کنیم، فکر نمی کنیم. این که مانند کارآگاه ها رفتار کنیم و از محدوده ی آسایش خود پا را فراتر بگذاریم. باید برای ایجاد چالش، ذهنیت خود را تغییر دهیم. اصلا فرض را بر این بگذارید که هیچ پیشنهاد و یا حتی هیچ تست بازیگری در کار نیست. پس وقت آن رسیده که خودتان دست به کار شوید.

چالش بازیگری

چالش بازیگری

اجرای یک مونولوگ برای ایجاد چالش بازیگری

باید یک مونولوگ انتخاب کنید. و آن را به تنهایی اجرا کنید. مونولوگ را از نمایشنامه نویسی انتخاب کنید که هرگز حتی اسمش را هم نشنیده اید. همین طور می توانید قطعه ای از یک اثر قدیمی را بردارید. ژانری را انتخاب کنید که به آن عادت ندارید. شما می توانید برای تمرین های خود از یک دوست کمک بگیرید. یک همبازی پیدا کنید و قطعه ای را بازی کنید که سبب پیشرفت هردوی شما می شود. این یک راه عالی برای پیشرفت انفرادی در هنر بازیگری است، برای این که سوادتان را افزایش دهید و چالش بازیگری را تجربه کنید.

فیلم های فراوانی ببینید. چه چیزی شما را متعجب می کند؟ چه چیزی شما را می ترساند یا به هیجان می آورد؟ فیلم ها را تجربه کنید. سریال ها و تئاترهای فراوانی ببینید. یک تمرین خوب دیگر این است که یک نمایشنامه انتخاب کنید و یکی از نقش هایش را گزینش و به بازی آن بپردازید. نقش انتخابی باید چالش برانگیز باشد و شما را به هیجان بیاورد. درباره ی این کاراکتر به خوبی فکر کنید. خط هایش را یاد بگیرید. اگر فیلمی از آن موجود است، فیلم ها را ببینید تا یاد بگیرید یک بازیگر مطرح آن را چطور بازی کرده است. تصمیم بگیرید دوست دارید چه کاری را متفاوت انجام دهید. شما چه بُعدی از اجرای او را دوست دارید؟ چه کاری را می تونید بهتر انجام دهید؟ این یک راه عالی برای تمرین یک نقش چالش برانگیز است. برای انجام آن نیاز ندارید از کسی اجازه بگیرید.