پکیج شماره 4 (سانس دوم)

پارت قبل از آنتراکت سانس اول و پارت بعد از آنتراکت سانس دوم محسوب میشود
لذا برای رزرو ، سانس خود را مشخص فرمایید
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting