🔔🔔🔔 اطلاعیه 🔔🔔🔔
طبق دستورالعمل وزارت آموزش وپرورش، آموزش حضوری به دلیل شیوع بیماری کرونا ممنوع می باشد.از آنجایی که درک و آموزش بازیگری نیاز به تداوم دارد بنابراین جهت بالاتر رفتن ادراک هنرجویان وارائه منابعی صرفا برای آزمون اردیبهشت ماه مطالبی را( که پیش ازاین،۲۵مورد ارائه داده شده بود)ارائه می دهیم🙏🌹

#پژوهش_سی_و_چهار

🎞شخصیت🎭
شخصیت بنا به نظرارسطو یکی از شش عنصر تراژدی(۱)واهمیت آن کمتراز طرح وداستان نمایش استو درواقع شخصیت زایبده ی داستان است.ارسطو به شخصیت و شخصیت پردازی به شکل امروز نگاه نمی کرد ودرواقع مفهوم شخصیت نوعی تیپ کاراکتر(۲)مدنظرش بود.
امروزه بسیاری از آثارنمایشی برمحوریت شخصیت بنا شده و سازنده ی اصلی داستان و روند دراماتیک آن،شخصیت است.
(۱)تراژدی نمایش غم انگیز و مصیبت باری رارقم می زند و باشکست یا کشته شدن شخصیت اصلی وقهرمان نمایش پایان می پذیرد.
(۲)تیپ کاراکتر یا شخصیت های نوعی:کسی که نمونه ی روشن یک طبقه یا قشروگروهی باشد.
#من_یک_پانیذی_هستم
#خانواده_بزرگ_پانیذ
@paniz_acting