🔔🔔🔔 اطلاعیه 🔔🔔🔔
طبق دستورالعمل وزارت آموزش وپرورش، آموزش حضوری به دلیل شیوع بیماری کرونا ممنوع می باشد.از آنجایی که درک و آموزش بازیگری نیاز به تداوم دارد بنابراین جهت بالاتر رفتن ادراک هنرجویان وارائه منابعی صرفا برای آزمون اردیبهشت ماه مطالبی را( که پیش ازاین،۲۵مورد ارائه داده شده بود)ارائه می دهیم🙏🌹

#پژوهش_سی_و_پنج

🎞عمل🎭
عمل یا action نکته ای مهم وحادثه ای شنیدنی وعاملی برای عمل های دراماتیک بعدی است که تا انتها ادامه دارد.

🎞 فضا🎭
فضا یا atmosphere به ایجاد حالت وحس عمومی درکلیت اجرای یک نمایش گویندکه بسته به نوع نمایش(تراژدی،کمدی یا…)
متفاوت وحتی متضاد می باشد.ساختن جو وفضای مناسب برای گیرایی کار ازضروریات هرنمایشی است که توسط نور،طراحی صحنه،طراحی لباس،نحوه برخورد وارتباط بازیگران باهم،موسیقی و…رخ می دهد.

#من_یک_پانیذی_هستم
#خانواده_بزرگ_پانیذ
@paniz_acting