🔔🔔🔔 اطلاعیه 🔔🔔🔔
طبق دستورالعمل وزارت آموزش وپرورش، آموزش حضوری به دلیل شیوع بیماری کرونا ممنوع می باشد.از آنجایی که درک و آموزش بازیگری نیاز به تداوم دارد بنابراین جهت بالاتر رفتن ادراک هنرجویان وارائه منابعی صرفا برای آزمون اردیبهشت ماه مطالبی را( که پیش ازاین،۲۵مورد ارائه داده شده بود)ارائه می دهیم🙏🌹

#پژوهش_سی_و_دو

🎞اولین بازیگر🎭

مورد ثبت از یک بازیگر انجام در 534 سال قبل از میلاد رخ داده است (هر چند تغییرات در تقویم در طول سال آن را سخت برای تعیین دقیقا) زمانی که تسپیس یونانی عملکرد در پا به مرحله در دیونیسوس تئاتر برای تبدیل شدن به اولین کسی شناخته شده به صحبت می کنند کلمات به عنوان یک شخصیت در یک بازی ویا داستان. قبل از عمل تسپیس، داستان تنها در آواز، رقص بیان شد، و در روایت سوم شخص است. به افتخار تسپیس، بازیگران معمولا Thespians نامیده می شود. در این روز، افسانه تئاتر حفظ تسپیس روح بازیگوش است. حوادث در تئاتر گاهی اوقات مداخله شبح مانند او را مقصر دانست.به طور سنتی، بازیگران نیست از وضعیت بالا بود. بنابراین، در ابتدای قرون وسطی سفر گروه های اقدام اغلب با بی اعتمادی مشاهده شده اند. در بسیاری از نقاط اروپا، باورهای سنتی دوره منطقه و زمان به معنای بازیگران، دفن مسیحی،که در سمت چپ یک بازیگر همیشه محکوم دریافت نمی کنند. در قرن 19th و 20، این تصور منفی تا حد زیادی عوض شد ایفای نقش به عنوان افتخار، حرفه ای ازمحبوب و هنرشد.

#من_یک_پانیذی_هستم
#خانواده_بزرگ_پانیذ
@paniz_acting