#هفدهمین_جشنواره_پانیذ
سومین نمایش (بخش جوان)
شنبه ۶ مهر سانس دوم
کارگردان : برکه بذری

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting