دلقک
نویسنده و بازیگر:هنرجو شایان عطاری نژاد
مشاور:امین اکبری نسب
روز سه شنبه ۱۴ آبان
پکیج اول

 

 

:

نویسنده و بازیگر:هنرجو آیناز خورشید
مشاور:ملیکا رضی
روز سه شنبه ۱۴ آبان
پکیج اول

 

هویت
نویسنده و بازیگر:هنرجو محنا میرزابابایی
مشاور:برکه بذری
روز سه شنبه ۱۴ آبان
پکیج اول

 

سایه
نویسنده و بازیگر:هنرجو سارینا افشاییان مقدم
مشاور:محدثه عزیزحقیقی
روز سه شنبه ۱۴ آبان
پکیج اول

 

رازهای دل
نویسنده و بازیگر:هنرجو هستی تقی زاده
مشاور:امین اکبری نسب
روز سه شنبه ۱۴ آبان
پکیج دوم

 

 

شما منو میشناسی؟
نویسنده و بازیگر:هنرجو امیرارسلان ابراهیمی
مشاور:امیررضا جلالی
روز سه شنبه ۱۴ آبان
پکیج دوم

 

تجربه آخر
نویسنده و بازیگر:هنرجو سامان تبریزی
مشاور:امیررضا جلالی
روز سه شنبه ۱۴ آبان
پکیج دوم

 

رویا

نویسنده و بازیگر:هنرجو آرمین جداخانی
مشاور:ملیکا رضی
روز سه شنبه ۱۴ آبان
پکیج دوم

 

قلب دوم
نویسنده و بازیگر:هنرجو رومینا فکورصبور
مشاور:ملیکا رضی
روز سه شنبه ۱۴ آبان
پکیج سوم

 

جا مانده
نویسنده و بازیگر:هنرجو امیرحسین فارسی
مشاور:امیررضا جلالی
روز سه شنبه ۱۴ آبان
پکیج سوم

 

 

 

 

روایتگر رامی
نویسنده و بازیگر:هنرجو آراد نویزی
مشاور:برکه بذری
روز سه شنبه ۱۴ آبان
پکیج سوم

#چهارمین_جشنواره_مونولوگ_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting