كاريزما يكی از شاخص هايی است كه می تواند تاثير زيادی در موفقيت فرد داشته باشد كه اين تاثير در هنر به ويژه بازيگری مشهودتر است. اگر بخواهيم تعريفی از كاريزما و كاريزماتيک ارائه دهيم بايد گفت كه اين واژه به شخصيت و جذابيت يک فرد اطلاق می شود كه می تواند در ساير افراد نفوذ كند و آن ها را به شور و فداكاری وادار كند. به طور ساده تر كاريزماتيک به افرادی اطلاق می شود كه دارای شخصيتی جذاب هستند كه اگر فردی اين چنين باشد گفته می شود فرد دارای كاريزما است يا فرد كاريزماتيک است. همان طور كه گفته شد كاريزما در هنر نقش زيادی دارد به طوری كه بسياری از سوپراستارهای سينمای ايران بيشتر از استعداد و مهارت دارای كاريزما هستند لذا در اين مقاله قصد داريم در مورد ويژگی هايی صحبت كنيم كه عامل اصلی شكل گيری شخصيت كاريزماتيک هستند. همچنين در به معرفی آموزشگاه پانيذ با مجوز رسمی آموزش بازيگری بزرگسالان خواهيم پرداخت.

كاريزما

ويژگی هايی هستند كه داشتن آن ها باعث می شوند يک فرد شخصيتی كاريزماتيک داشته باشد كه در ادامه به معرفی اين ويژگی ها خواهيم پرداخت. اين را هم در نظر داشته باشيد كه بسياری از اين ويژگی ها اكتسابی است.

اعتماد به نفس : اولين ويژگی كه باعث ايجاد يک شخصيت كاريزماتيک می شود اعتماد به نفس است. اعتماد به نفس كاركردها و تاثيرات متعددی دارد كه از جمله آن عدم اعتنا به قضاوت های ديگران است. بسياری از افراد برداشت غلطی از اين ويژگی دارند و آن را مترادف با غرور و مواردی مشابه می دانند در حالی كه اين تصور كاملا غلط است و اين دو مفهموم اساسا با يكديگر متفاوت هستند به طوری كه در عين داشتن اعتماد به نفس می توان كاملا متواضع بود. از طرفی اعتماد به نفس بودن يک نقش نيست بلكه فرد بايد به درک صحيحی از اين مفهوم برسد سپس رفتارهای خود را اصلاح كند. در واقع نبايد ادای آدم های دارای اعتماد به نفس را در آورد بلكه بايد به باور رسيد.

كاريزما

كاريزما

فارغ بودن از حواشی : ويژگی ديگری كه لازم است داشته باشيد فارغ بودن از حواشی يا به عبارت دقيق تر راحت بودن است. رفتارها و اقداماتی را كه فكر می كنيد درست است را انجام دهيد بدون اينكه مهم باشد كه ديگران چه قضاوتی در مورد شما انجام می دهند. البته اين موضوع بدان معنا نيست كه هر رفتاری را می توان انجام داد بلكه منظور صرفا پرداختن به رفتارهايی است كه به لحاظ اخلاقی و عرفی مشكلی ندارند. سعی كنيد با در نظر گرفتن موارد اخلاقی  صرفا سليقه و نظر خود را اعمال كنيد نه اينكه مدام نظر ديگران را متقدم بر نظر خود بدانيد.

نوع بيان : صحبت كردن شما بسيار مهم است و يكز از كليدی ترين اركان كاريزما محسوب می شود. لحن، ادبيات، نوع گفتار، كلمات و… بسيار مهم هستند و نبايد با هر لحنی و هر ادبياتی صحبت كرد. سعی كنيد با قاطعيت حرف بزنيد و هر جمله و هر حرفی را بيان نكنيد. در مورد مواردی كه اطلاع نداريد و يا تخصصی در آن زمينه نداريد صحبت نكنيد. نيازی نيست در هر زمينه ای اظهار فضل كنيد و بهتر است در بسياری از موارد سكوت كنيد و صرفا شنونده باشيد. هنگام صحبت كردن مراقب زبان بدن خود هم باشيد چرا كه زبان بدن نقش زيادی در انتقال مفهوم دارد لذا بد نيست اصول زبان بدن را هم فرا بگيريد و سعی كنيد اين اصول را در رفتارهای خود اعمال كنيد.

آموزشگاه پانيذ با مجوز رسمی آموزش بازيگری بزرگسالان

هنر و بازيگری دارای ابعاد و اصول بسيار زيادی است كه برای بازيگر شدن لازم است تا نسبت به اين اصول شناخت پيدا كنيد. اين اصول شامل مهارت ها، تخصص ها، مباحث تئوريک، نوع شخصيت و… است.يكی از بهترين آكادمی هايی است كه با حضور در آن می توانيد اين اصول را فرا بگيريد و به فهم دقيقی از هنر و بازيگری برسيد. آموزشگاه پانيذ با مجوز رسمی آموزش بازيگری بزرگسالان ارائه دهنده بخش زيادی از خدمات آموزش بازيگری است كه افراد با سنين مختلف می توانند اين خدمات را دريافت كنند.