ویژگی های یک بازیگر

در این جستار می خواهیم نگاهی به موضوع ویژگی های یک بازیگر داشته باشیم. آیا هر فردی می تواند بازیگر موفقی باشد؟ ویژگی های شخصیتی و رفتاری یک بازیگر چگونه باید باشد؟ اگر به بازیگر شدن علاقه دارید، اولین سوالی که می توانید از خودتان بپرسید این است که آیا به اندازه ی کارفی سرسخت و مصر هستید؟

حتی بزرگ ترین و موفق ترین بازیگران هم با رقابت و رد شدن رو به رو هستند. اینکه اراده و مقاومت کافی برای حرکت رو به جلو را داشته باشید بسیار مهم است. مقاومت برای این که به عنوان یک بازیگر ادامه دهید، لازم و ضروری است. یکی دیگر از ویژگی های یک بازیگر مشاهده گر خوب بودن و داشتن بینش می باشد.

بازیگر باید بتواند به مشاهده ی دنیای دور و برش بپردازد و همه ی جلوه و نماها را جذب کند. او باید بتواند احساسات و تراکنش های انسانی را در آدم های دور و برش ببیند. در واقع به عبارت دیگر می توان گفت داشتن هوش هیجانی بالا برای یک بازیگر لازم است تا بتواند با کار خود ارتباط بگیرد و در این مسیر موفق شود.

ویژگی های یک بازیگر

ویژگی های یک بازیگر

 سوال بعدی که می توانید برای سنجش خود بپرسید این است که آیا در خوانش متن خوب هستید؟ این که قادر باشید متن را بخوانید، متوجه شوید و آن را به درستی تحلیل کنید، این که اطلاعات کاراکتر خود را به خوبی از دل متن به دست آورید بسیار ارزشمند است. این بخش مهمی از حرفه ی شما به عنوان یک بازیگر است.

پیروی و همکاری

همین طور توانایی گوش کردن موثر و دنبال کردن دستورات هم برای موفق شدن لازم است چرا که شنیدن دستورات کارگردان و عمل به آن یکی از وظایف اصلی فرد هنرمند است. یکی دیگر از ویژگی های بازیگران علاقه به همکاری با دیگران است. بهتر است از اینکه در کنار سایر همکاران هستید، لذت ببرید. همکاری های فراوانی در رشته ی شما لازم است تا اثر هنری خلق شود و شما هم بخشی از این تیم بزرگ هستید. اگر می خواهید در این پروژه تجربه ی خوبی داشته باشید و محیط کار را برای همکاران تان گرم و صمیمی کنید، لازم است روابط خوب و حرفه ای با افراد شکل دهید.

و نکته ی آخر این است که اگر عادت دارید برنامه ها و فعالیت های مشخصی را دنبال کنید، بهتر است به بازیگر شدن فکر نکنید چون هنرمندان اغلب برنامه های بسیار معطفی را دارند که غالبا تغییراتی زیادی در آن رخ می دهد و به همین دلیل بازیگر شدن به افراد خشک، غیر منعطف و سختگیر توصیه نمی شود.

بیشتر بخوانید: شغل بازیگری برای کودکان  و بازیگری