هنرمندی هنرجویان پانیذ در سومین شب از اجراهای مونولوگ
دوشنبه ۹۸/۸/۱۳

محمدرضا نظری
آیهان میرزایی
علی حیدری
مهدی پسر علی
پریا حیدری
آیدا مونسان
ارشیا نصرالهی

در کنار داور این جشنواره:
سرکار خانم شهره سلطانی

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting