هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود از طریق سایت رسمی آموزشگاه برای یک فیلم کوتاه کاندید شده اند👇

حامی ترابی🌹
مرصاد جمشیدیان🌹
امیرعباس نورزایی🌹
محمدطاها اسماعیلی🌹
آراد حسن نژاد🌹
عماد شعبانی🌹
ماهان حداد🌹

جهت تست نهایی فردا جمعه راس ساعت ۱۱:۰۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند 🙏

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting