اینبار هنرجویان جوان در کنار والدین پانیذی در #هجدهمین_جشنواره_پانیذ

با توجه به گروه بندی ۴ گروه نمایشی در بخش والدین ، هنرجویان ۱۸ سال به بالا میتوانند در این گروه ها شرکت داشته باشند❣

جهت هماهنگی و ثبت نام با لینک های ذکر شده در پست بعد در ارتباط باشند

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting