حسین پناهی:عشق بی عاشق من
سردمه مثل یک قایق یخ کرده روی دریاچه یخ یخ کردم عین آغاز زمین
نازی : زمین؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یک کسی اسممو گفت؟؟؟
تو منو صدا کردی یا جیر جیرک آواز می خواند؟؟؟؟
حسین: جیرجیرک آواز میخواند…….
یکی دیگر از دستاوردهای سومین جشنواره مونولوگ پانیذ
جناب آقای سعید معظمی یکی از داوران جشنواره پنج هنرجو را برای یک پروژه جدید و جذاب انتخاب کردند
هنرجویان
پانیذ اسماعیلی
نازنین ثابتی
آوا کشانی
محمد حسین تاجیک
یاسین حیدری
به دلیل بازیهای درخشان برای نمایش داستان عاشقانه حسین پناهی و نازی انتخاب شدند
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting