هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود در اولین مرحله انتخاب بازیگر نوزدهمین جشنواره پانیذ امروز شنبه مورخ ۹۹/۷/۵ انتخاب شده اند:

استاد امیر جوادی👇🏻

بازیگران:
۱-سمیرا عاکف
۲- زهرا شاهی
۳-نازنین کاظم پور
۴-عدنان رستمی
۵-متین کریمیان
۶-مبینا سرطاق
۷-امیرصالح مزینانی
۸-سوگند طرفه

(ظرفیت باقی مانده:
۲ دختر)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
استاد نیلوفر مهاریان👇🏻

بازیگران:
۱-محمد مهدی خسروی
۲-محمد حسن قچه اعراقی
۳-حسین شیدایی
۴-پویا بیگ محمدی
۵- رضا منصوری
۶- حنانه اسدالهی

(ظرفیت باقی مانده:
۲ پسر و ۱ دختر)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

استاد رشاد معینی👇🏻

بازیگران:
۱-امیرعلی بیات
۲-علی طاهری
۳-آیناز رضاییان
۴-هلیا صادقیان
۵-معصومه فخر ذاکری
۶-سهیل یحی پور
۷-علیرضا ابوطالبی
۸-کیمیا جعفری
۹-محمد حسین تاجیک
۱۰-امیر علی افسری راد

(ظرفیت باقی مانده:
۱ پسر و ۱ دختر )

‼️هنرجویانی که امروز در تست ها شرکت کرده اند اما اسامیشان در لیست بالا ذکر نشده میتوانند برای دیگر اساتید و با توجه به زمانبدی برای تست حضور داشته باشند🌹

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting