هجدهمین جشنواره تیاتر پانیذ

آکادمی تخصصی بازیگری پانیذ در راستای معرفی هنرجویان مستعد, تولید آثار شاخص و تکمیل فرآیند آموزش جشنواره هایی را در سالنهای حرفه ای با حضور هنرمندان و خانواده های پانیذی برگزار می کند.

در هجدهمین حشنواره با توجه شرایط ویژه اپیدمی کووید 19, اجراها به دو شکل حضوری و آنلاین برگزار گردید. این امر باعث ایجاد فضایی یکدل و هماهنگ شده و جهانی از عشق و هنرو خلاقیت را خلق نمود. این آثار با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی به شرح ذیل بوده اند:

آثار شرکت کننده در هجدهمین جشنواره تیاتر پانیذ:

دزد لالایی ها  محدثه عزیز حقیقی

پادشاه اخمو امیرجوادی

رئیس جمهور امیر جوادی

دیوان تئاتر آل امین اکبری نصب

خشم و هیاهو رشاد معینی

مستر ساسکوآچ فاطمه نصرتی

دزد لالایی ها2 محدثه عزیز حقیقی

عروسی خون سحوری

رئیس جمهور امیر جوادی

آثار برگزیده :

دزد لالایی ها

پادشاه اخمو

رئیس جمهور

هنرجویان مقام و تقدیر:

بخش کودک:

پسر: پویا محمد بیگی

دختر:سونیا محمد بیگی

در بخش نوجوان:

پسر: ژوبین آبین

دختر: آپامه باقری

با آرزوی درخشش بیشتر ستاره های پانیذ در آسمان هنر ایران زمین