نویسندگی فیلم کوتاه

این مقاله ابعاد نویسندگی فیلم کوتاه را مخصوصا برای مبتدیان توضیح می دهد. فیلم های کوتاه روشی برای روایت یک داستان هستند که هیچ شباهتی به بقیه ی روش های روایی ندارند. فریم زمانی این فیلم ها کوتاه است. زیبایی فیلم کوتاه در این نکته نهفته است که می توان حرف های فراوانی درباره ی یک فرد، یک مکان یا یک رویداد زد، بدون این که زمان زیادی از مخاطب گرفته شود. برای همین در فیلم های کوتاه فورا به اصل مطلب پرداخته می شود.

ایده ی اولیه ی نویسندگی فیلم کوتاه

به این فکر کنید که اکنون در دنیا چه اتفاقی می افتد؟ مهم ترین مسائل روز چیست؟ حتی این بررسی ها را می توانید به محیط دور و بر خودتان محدود کنید. به این فکر کنید هکه این موضوع چرا باید برای مخاطب جالب و جذاب باشد؟ چرا او باید بخواهد فیلم شما را ببیند و به آن اهمیت دهد. ایده های مربوط به یک فیلم کوتاه فراوان است و فقط کافی است نگاهی دقیق و پرسشگر داشته باشید.

نویسندگی فیلم کوتاه

نویسندگی فیلم کوتاه

تایم استاندارد یک فیلم کوتاه بین هفت تا دوازده دقیقه است. قرار نیست در این زمان کوتاه داستانسرایی بلند بالایی داشته باشیم. مخاطبان فیلم کوتاه می خواهند شخصیت هایی را ببیند که در حال دست و پنجه نرم کردن با یک مشکل یا یک سوال هستند. شما حتما هم قرار نیست که به چالش یا پرسش مطرح شده پاسخ دهید. شما می توانید پایان فیلم خود را باز بگذارید. بسیاری از بهترین فیلم های کوتاهی که ساخته شده اند، شما را با چالشی که مطرح کرده بودند، تنها گذاشته اند تا شما را بیش تر و بیش تر به فکر فرو ببرند. اینکه مخاطب خود را به فکر وادارید، به معنای این است که دارید کار خودتان را درست انجام می دهید.

شخصیت های شما و دیالوگ های آن ها باید به اندازه ی کافی حاوی اطلاعات باشد، اما یادتان باشد، قرار است ذهن مخاطب مشغول شود. قرار است تا می توانیم نشان دهیم و تا می توانیم نگوییم. در برخی از داستان های کلاسیک و حتی مدرن، گفتن مستقیم هم می تواند از عوامل جذب کننده باشد، اما در هر حال از آن باید در شرایط خاصی که مطمئن هستیم، استفاده کنیم.

نکته ی آخر

نکته ی بسیار مهم دیگر این است که فکر و ذهن تان واقع بین باشد. داستان شما می تواند “آمیزه ای شگفت انگیز از تقریبا هرچیزی” باشد، می تواند همه ی ابعادی که می توان تصور کرد در آن گنجاند، اما وقتی بیش تر روی پروژه ی خود کار می کنید، متوجه محدودیت های فراوانی می شوید که هنگام ساخت پروژه با آن مواجه خواهید شد. پس متن و ایده ی اصلی را ساده و واقع بینانه انتخاب کنید.