« _ بازی »

کارگردان: مدرس محبوب جناب آقای امین اکبری نسب🌹

با بازی هنرجویان:

علیرضا موسوی🌹
مریم شایسته🌹
پویا حسین زاده🌹
عسل کاوئی🌹
علیرضا هاشمی🌹
سانیا آقایی🌹

امروز یکشنبه ۹۹/۶/۳۰

سالن گوشه(فرهنگسرای نیاوران)🎭

ساعت ۱۷:۰۰

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting