#هفدهمین_جشنواره_پانیذ
سومین نمایش (بخش جوان)
شنبه ۱۳ مهر سانس دوم
کارگردان : امین اکبری نسب

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting