« اسموکینگ روم »

کارگردان: سعید زارعی🌹

با بازی هنرجو مهبد جهان نوش 🌹

شهریور ۹۹

تماشاخانه ایرانشهر 🎭

ساعت ۱۹:۰۰

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting