مقابله با استرس های بازیگری

به عنوان بازیگر ممکن است با مسائل و مشکلات متعدد مانند فشار کاری و خستگی مواجه شوید. مقابله با استرس های بازیگری باید به یکی از کارهای همیشگی شما تبدیل گردد. شما باید بتوانید با چالش هایی که رو به رو می شوید کنار بیایید.

نکاتی برای مقابله با استرس های بازیگری به شرح زیر است:

1. کمک بخواهید. اگر با شرایط خاصی رو به رو هستید، حتما اجازه دهید کسی از این موضوع باخبر شود. حرف های دلتان را بلند بگویید و آن ها را بشنوید. این فرد حامی می تواند مشاور، رواشناس، عضوی از خانواده یا یک دوست باشد. اگر این کار را بکنید، از نتایج آن شگفت زده خواهید شد. اولین و قدرتمندترین قدم برای مقابله با استرس های بازیگری، همین بلند مطرح کردن خواسته ها و نیازها است.

2. تکنیک های بازیگری را یاد بگیرید. بسیاری از بازیگران زمانی حالشان بد می شود که واقعا نمی توانند آن چه را که قلبا دوست دارند، به نمایش بگذارند. آن ها نمی توانند به خوبی بازی کنند و برای همین سرخورده و ناراحت می شوند. شما حتما قرار نیست برای بازی در یک اثر مهم دعوت شوید تا بخواهید کمی کار بازیگری انجام دهید! برخیزید و همین حالا برنامه ی تمرینات مرتب خود را بچینید. یک مونولوگ یا قطعه ی خاص بیابید و روی آن کار کنید.

مقابله با استرس های بازیگری

مقابله با استرس های بازیگری

3. به افرادی کمک کنید. خیلی وقت ها شما وقتی خوشحال نیستید که حس می کنید به اندازه ی کافی ندارید. شما به اندازه ی کافی از نعمت ها و موهبت ها برخوردارید. به شما خیلی بیش تر از بسیاری از افراد دیگر اعطا شده است. بنابراین با کمک کردن به گروه های خیریه، با اهدای کتاب به کتابخانه و لباس و به نیازمندان می توانید حس زیبای دارا بودن را دوباره تجربه کنید و بیش تر از قبل برای داشته هایتان خداوند را سپاسگزاری کنید. با این کار می توانید نگاه تان را از روی نداشته ها و منفی بردارید و روی داشته ها و مثبت ها متمرکز شوید.

4. دوباره با خانواده ی خود روابط گرمی را ایجاد کنید. اگر به دلیل مشغله ها و کارهای زیاد از خانواده ی خود فاصله گرفته اید، حتما مجددا رابطه ی خود را با آن ها تقویت کنید. هیچ درختی از خاکی که در آن رویش پیدا کرده جدا نیست و این ها لازم و ملزوم هم اند. انسان ها هم چنین نسبتی را با خانواده ی خود دارند و تقویت رابطه با آن ها می تواند اثر مهمی روی میزان شادی شما داشته باشد. همه ی ما رابطه ی خوب را دوست داریم. یک رابطه ی تیره و تاریک با خانواده نمی تواند موضوع شادی آوری باشد! پس این نکته را جدی بگیرید.