هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود، روز شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۵ در جلسه معارفه #چهارمین_جشنواره_فیلمسازی_پانیذ حضور داشتند و تا کنون برای کارگردانی پذیرفته شدند

محمدقادری
علی حیدری
آرادنویزی
مهدی ریسمانی
روژیناجمشیدی
برنا طیبی
محمدنورانی

هنرجویانی که تمایل به کارگردانی در جشنواره فیلمسازی را دارند اما در جلسه معارفه حضور نداشتند، برای ارائه طرح و ایده خود میتوانند تا پایان امروز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۷ با لینک زیر در ارتباط باشند

@M9948

(بازیگران این جشنواره بزودی انتخاب خواهند شد)

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting