http://www.pana.ir/news/902083
افتخاری دیگر از پانیذی ها
مصاحبه هنرجو پارسا قاضی
کودک هفت ساله که نابغه هنری است
پس از شرکت در مسابقه عصر جدید اکنون در دانشگاه این رشته هنری را تدریس میکند

به امید موفقیت تمام هنرجویان پانیذ در عرصه هنر

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting