این مسابقه باتوجه به گرمای بیش ازحد هوا در جزیره کیش و طاقت فرسا بودن شرایط اجرا ، به فصل پاییز موکول گردیده است.عزیزانی که منتظر تماس پروژه بودند و کاندید شده اند تا پاییز صبوری کنند
خبر مجدد این کار متعاقبا اعلام میشود

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting