هرگاه واقعا خواستار چیزی باشی تمام کائنات دست به دست هم می دهند تا تو به خواسته ات برسی

مجوز کارگردانی و فیلمنامه نویسی | آموزشگاه آزاد سینمایی پانیذ نام جدید آکادمی بازیگری کودک و نوجوان پانیذ پس از دریافت مجوز برگزاری دوره های کارگردانی و فیلمنامه نویسی از آن پانیذی ها شد.
آموزشگاه آزاد سینمایی پانیذ پس از دریافت مجوز بزرگسال هم اکنون مجوز برگزاری دوره های کارگردانی و فیلمنامه نویسی را از آن خود کرد.
دوره های کارگردانی و فیلمنامه نویسی آموزشگاه آزاد سینمایی پانیذ با حضور کارگردانان و نویسندگان مطرح کشور برگزار خواهد شد.