متن تست بازیگری گروه سنی ۸ تا ۱۵ سال
هنرجویان (دختر و پسر) متن زیر را مطالعه و حفظ نموده و برای تست بازیگری روز یکشنبه آمادگی داشته باشند.
متن فوق را کاملا حفظ کرده و با تسلط کامل روی بیان ، حس ، میمیک صورت ، و بازی خلاقانه جلو دوربین کارگردان حضور به عمل رسانند و شانس هنرجویانی که این متن را حفظ نکرده باشند نسبت به سایرین کم تر خواهد بود.
سنا در آزمایشگاه است.
سنا: (با خود.) چی می شد اگه به جای اینکه یه میمون بفرستن فضا، باهوش ترین دانش آموز رو از مدرسه ی ما انتخاب می کردن و میفرستادن فضا؟
اونوقت باهوش ترین دانش آموز که من باشم، از اون بالا بالا ها زمین رو میدیدم و برای آدما که اندازه ی مورچه بودن دست تکون میدادم! حیف!
اگه اونطوری که خانوم معلم گفت، فرگام رو با کاوشگر پژوهش فرستاده باشن هوا… حتما دانشمندای ایرانی می تونن ماهواره های دیگه هم بفرستن اون بالا! اوم… یعنی میشه بعد از سریر و سیمرغ با ماهواره بر سروش یه ماهواره ی مخابراتیو به ژئو بفرستن؟
وای وای! اگه بشه چی میشه! اونوقت به جای نفر هشتم تو دنیا می تونیم اول بشیم! (با هیجان دستش را تکان می ده و لیوان یا چیزی که روی میز است را زمین می اندازد.)
ثنا: فقط قبلش باید مراقب وسیله های اطرافمون باشیم!