فیلم کوتاه “غایب”
کارگردان : علی خامه پرست

با بازی هنرجو
نیما قاسمی

در هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر در بخش ” داستانی کوتاه و نیمه بلند”
(۲۶ تیرماه الی ۱ مرداد ۱۳۹۸)

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting