فیلم کوتاه “اسب”

با بازی هنرجو :

آرتین گلچین

کارگردان: مریم مهدیه

شنبه ۱۸ آبان ساعت ۱۸:۰۰

خرید بلیت از طریق سایت سینما تیکت

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting