علاقه مندی به بازیگری و نشانه هایش

بازیگری رشته ای است که بسیاری از افراد آرزوی رسیدن به آن را دارند. منظور ما این است که فرد بتواند بازیگری را به عنوان شغل زندگی اش انتخاب کند. در این مقاله می خواهیم به موضوع علاقه مندی به بازیگری و نشانه هایش بپردازیم. افرادی که علاقه ی زیادی به بازیگری دارند، نشانه های زیر را ممکن است داشته باشند:

1. آن ها فیلم های زیادی می بینند. برای مثال لئوناردو دی کاپریو در مصاحبه ای عنوان کرد که اگر فیلم های جذاب از کارگردانان خوب و بازیگران فوق العاده را تماشا نمی کرد، بازیگر بزرگی نمی شد.

2. شما کار اجرا را خیلی دوست دارید. عصبی و نگران بودن به هنگام  صحبت در جمع عادی است و بسیاری از مردم از اجرا کردن در جمع می ترسند. جایی که مرکز توجه همه باشند. این موضوع برای بازیگران هم می تواند پیش بیاید. برای مثال تصور کنید که جانی دپ معمولا در چنین شرایطی تا چه اندازه معذب می شود!

اما در نهایت علاقه مندی به بازیگری باعث می شود که شما واقعا مرکز توجه بودن را دوست داشته باشید و به عنوان یک تفریح به آن نگاه کنید.

علاقه مندی به بازیگری و نشانه هایش

علاقه مندی به بازیگری و نشانه هایش

3. شما عاشق مطالعه هستید. بسیاری از بچه مدرسه ای ها تنها می خواهند به اندازه ای درس بخوانند که نمره ی قبولی را بگیرند. اما وقتی که شما رو به روی آینه ایستاده اید و عاشقانه خط های مربوط به خودتان را حفظ می کنید، موضوع فرق می کند.

4. شما رویاپردازی زیادی درباره ی آینده ی خود دارید. این که بازیگر موفقی شده اید.

5. شما تنها به پول و شهرت فکر نمی کنید. شما کار بازیگری را برای هنر خالص نهفته در آن می طلبید.

و اما ششمین نشانه ی علاقه مندی به بازیگری :

6. شما انگیزه ی فراوانی دارید. شما به فردی تبدیل می شوید که نور و بلور خاصی در قلب تان دارید! آدم ها به شما نزدیک می شوند و به شما می گویند که دوست دارند صحبت هایتان را بشوند. آن ها دوست دارند شما را تماشا کنند.

7. شما همیشه بر روی خواسته ی خود تمرکز دارید. بازیگر بودن به این معناست که قرار است در برابر دیدگان مردم به اجرا بپردازید. شما چه در تئاتر و چه در آثار سینمایی ظاهر شوید، باید تمرکز فوق العاده ای داشته باشید تا بهترین خود را به اجرا بگذارید.

8. شما در برخورد با موقعیت های جدید عملکرد خوبی دارید. شما سریع پاسخ می دهید و در تحلیل موقعیت توانایی خوبی دارید.

9. شما از نظر احساسی خیلی قوی هستید و حتی می توان گفت احساساتی هستید. این بود تعدادی از نشانه های علاقه مندی به بازیگری. امیدواریم برای شما مفید بوده باشد.