و رسالت من این خواهد بود
تا دو استکان چای داغ را
از میان دویست جنگ خونین
به سلامت بگذرانم
تا در شبی بارانی
آن ها را
با خدای خویش
چشم در چشم هم نوش کنیم…

ششم شهریور ماه زادروز مرد شعر و حقیقت ،حسین پناهی را همراه با خانواده بزرگ پانیذ به نیکی یاد میکنیم و همواره مفتخر به این خواهیم بود که سالن نمایش آکادمی پانیذ را با نام این هنرمند بزرگ مزین نموده ایم
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting