شبکه اجتماعی آموزشگاه بازیگری کودک

برای به دست آوردن اطلاعات جدید رویدادهای پانیذی می توانید در شبکه اجتماعی آموزشگاه بازیگری کودک پانیذ همراه ما باشید. به این ترتیب می توانید در جریان تازه های این آکادمی هنری قرار بگیرید. دلایل زیادی وجود دارد که چرا فرزند شما بهتر است در کلاس های بازیگری شرکت کند. کودکان در هنر بازیگری فوق العاده اند، چرا که مهارت های تکرار و یادگیری سریع را دارند. برخی از فواید کلاس های بازیگری برای کودکان و نوجوانان عبارت اند از:

1. بهبود روابط سالم. اگر احساس می کنید فرزندتان به بازیگری علاقه دارد، از او حمایت کنید و او را در کلاس ها ثبت نام نمایید. این حمایت از جانب شما به بزرگ شدن بچه ها کمک می کند و مسیر موفقیت شان را هموار می سازد. همچنین باعث می شود روابط شما بهتر شود چون فرزندتان فکر می کند که به او اهمیت می دهید.

2. شکل گیری اعتماد به نفس. اگر به عنوان یک کودک از حضور روی صحنه ترس داشتید، خیلی خوب است که به فرزندتان این امکان را بدهید که ترسی از این قضیه نداشته باشد. با شرکت در کلاس های بازیگری به این مهم می رسید.

شبکه اجتماعی آموزشگاه بازیگری کودک

شبکه اجتماعی آموزشگاه بازیگری کودک

 ایجاد نظم از فواید شبکه اجتماعی آموزشگاه بازیگری کودک

3. ایجاد نظم و ترتیب در کودکان. هر مدلی از بازیگری باعث می شود که کودکان ارزش تلاش های خود را بدانند، قدر زمان و کارهای سختی را که انجام می دهند بیشتر درک کنند که همین موضوع به نظم و ترتیب آن ها می افزاید.

4. بهبود مهارت های ارتباطی و اجتماعی. این مورد به اندازه ای واضح است که احتمالا خودتان از قبل می دانستید. چون شرکت در کلاس های بازیگری باعث می شود جمله سازی و مهارت های کلامی کودکان و نوجوان بهبود یابد، به همین دلیل منجر به بهبود روابط اجتماعی خواهد شد.

5. بهبود مهارت های ارائه کردن. به این معنی که کودک پس از مدتی می تواند کلمات بهتری را با چینش ادبی تر در کنار هم قرار دهد و به این ترتیب منظور خود را القا نماید.

6. اجتماعی تر شدن هنرجویان. در کلاس های بازیگری کودکان با گروه های سنی مختلف آمد و شد دارند و همین تعاملات آن ها را برای ارتباط داشتن با گروه های مختلف سنی و اجتماعی آماده می کند.

7. بهبود هوش هیجانی. کودکان و نوجوانانی که در کلاس های بازیگری شرکت می کنند، به دلیل فهمیدن پیام ها و احساسات طرف مقابل و پاسخ درست به آن ها، به مرور زمان هوش هیجانی بالاتری به دست خواهند آورد.

بیشتر بخوانید: نوامبر شیرین محصول 2001