توجه

هنرجویانی که در تاریخ ۲۲ مرداد ماه آزمون مقدماتی،میانی و تکمیلی داده اند
دیپلم بازیگری ایشان آماده است

لطفا برای دریافت آن از فردا شنبه ۹۸/۸/۱۸ با لینک زیر در ارتباط باشند
@panizacting
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting