سه شنبه ها
واحد(408)
ساعت 15:30تا 18:30گروه دبستان
اساتید:
سرکار خانم نصرتی
جناب آقای صفوی

واحد (406)
ساعت17 تا 20 گروه خردسال
اساتید:
سرکار خانم مهاریان
جناب آقای جوادی

واحد 405
ساعت 17:00 تا 20:00 گروه سنی نوجوان
اساتید:
جناب آقای جلالی
سرکار خانم مهاریان
#خانواده_بزرگ_پانيذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting