📣📣اطلاعیه 📣📣

نظر به درخواست خانواده ها مبنی بر تداخل نداشتن کلاس های مدرسه با کلاس های آکادمی ،
از این هفته مورخ ۹۹/۷/۱

🔴سه شنبه
ساعت( ۱۱ تا ۱۴)
در گروه سنی

🔺خردسال
(سرکار خانم نصرتی/آیتم : مبانی بازیگری )
(سرکار خانم امامی / آیتم : نمایش خلاق )

 

🔺دبستان
(جناب آقای جلالی / آیتم: رفتار شناسی)
(سرکار خانم حقیقی / آیتم : اصطلاحات تئاتر )

کلاس جدید برگزار می شود.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting