اطلاعیه📣📣📣📣📣📣

تمامی کلاس های حضوری از تاریخ ۱۷ خرداد ماه به روال عادی در سه سانس👇

۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
برگزار می گردد.ضمنا تمامی هنرجویانی که تاکنون طبق ساعت آموزشی ۱۵ تا ۱۸ از کلاس بهره می بردند طبق ساعات فوق حضورپیداکنند👌
زمانبندی کلاس ها در کانال رسمی آموزشگاه متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد🌹
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting