زبان بدن

توجه به زبان بدن برای بازیگران بسیار حائز اهمیت است. این که به میزان کافی به زبان بدن بها بدهید در میزان موفقیت شما به عنوان یک بازیگر نقش اساسی بازی می کند. این که به ارتباطات غیرکلامی مسلط باشید، می تواند شما را به طور موفقیت آمیزی از دریای رقابت با دیگران جدا کند. همچنین به این ترتیب می توانید روابط ارزشمندی را با کارگردانان، فیلمبرداران و متخصصان صنعت سینما برقرار و حفظ نمایید.

آیا مایل اید که یک نقش خاص را به دست آورید؟ برای موفقیت در هر یک از تست های بازیگری و مصاحبه ها، باید از مجموعه ی مناسبی از ابزارها و تکنیک ها استفاده کنید. ابتدا اجازه دهید در راستای سنجش شما، سوالاتی را مطرح کنم:

1. چگونه صدا و بدن خودتان را قبل از برگزاری تست بازیگری آماده می کنید؟

2. زمانی که در اتاق تست بازیگری، در حال اجرا نیستید، از چه حالات چهره ای استفاده می کنید؟

3. صدای شما زمانی که خودتان را به کارگردان یا تهیه کننده معرفی می کنید، چه تغییری می کند؟

4. در آخرین تست بازیگری که داشتید، برای به دست آوردن نقش چه تلاش هایی را از خودتان نشان دادید؟

5. آیا عدم توجه به زبان بدن عامل مردود شدن شما در آخرین تست بازیگری شما بوده است؟ شما چه کاری را انجام ندادید که اکنون می توانید آن را تغییر دهید؟

زبان بدن

زبان بدن

زمانی که به سوالات خود-تشخیصی فوق پاسخ دادید، می توانید با ادامه ی مقاله همراه شوید. یکی از کارهایی که می توانید در راستای بهبود زبان بدن خود انجام دهید این است که به طور کامل بر فضای خود مسلط شوید. در حین برگزاری یک تست بازیگری باید حتما به قوانین فضایی مسلط باشید و آن ها را در عمل به کار گیرید. این که چگونه از فضا استفاده می کنید، به گفته ی متخصصان می تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را ارائه کند.

به عنوان مثال فاصله ای که بین دو فرد وجود دارد، می تواند ماهیت رابطه ی آن ها را برملا کند. هر کسی باید حباب نامرئی فضایی خود را داشته باشد. این حباب در واقع فضایی است که ما علاقه داریم در آن به تعامل با دیگران بپردازیم. حباب هر کسی مختص خود اوست و می توان نوع آن را بیش تر بررسی کرد. برای مثال فضای خصوصی، فضای شخصی، فضای اجتماعی و فضای عمومی وجود دارد. مورد بعدی توجه به حالات هفت گانه ی جهانی است که به شرح رو به رو است: انزجار، خشم، ترس، غم، شادی، تعجب و سرزنش.

مطالعه ی بیش تر : گمشده در ترجمه