برای بازیگری علاوه بر مهارت نکات دیگری نیز مورد نیاز نیست. یکی از این نکات مقوله اعتماد به نفس است. اعتماد به نفس باعث می‌شود که بازیگر از تمام ظرفیت‌های هنری خود به نحو احسن استفاده کرده و بازی خوبی ارائه دهد. هم‌چنین اعتماد به نفس زیاد باعث شده که بازیگر بدون جزم اندیشی انتقاد‌ها را بررسی کرده و با توجه به برداشت‌های خود بازی‌اش را اصلاح کند. از سوی دیگر گاه نقدهای تند می‌تواند بازیگر با اعتماد به نفس پایین را نابود کرده و به زندگی هنری یا حتی فیزیکی‌اش پایان دهد. از این رو افزایش اعتماد به نفس برای بازیگران امری بسیار بسیار ضروری است. البته باید توجه کرد که به صورت پیشینی هر فردی دارای مقداری اعتماد به نفس است؛ گاه این میزان برای اشخاص می‌تواند زیاد و گاه به خاطر سرگذشت فرد کم باشد. فرقی ندارد که در چه جایگاهی باشید، برای بازیگر شدن به افزایش اعتماد به نفس نیاز خواهید داشت. برای افزایش اعتماد به نفس باید نخست با مفهوم اعتماد به نفس آشنا شد؛ در این مقاله ضمن اشاره به این موضوع به تکنیک‌هایی برای افزایش اعتماد به نفس برای بازیگران اشاره خواهیم کرد. همراه ما باشید‌.

اعتماد به نفس چیست؟

اعتماد به نفس که برخی به آن خودباوری نیز می‌گویند از جمله ویژگی‌های روانی انسان است که فرد به دلیل سر گذاشتی که داشته به خود، توانایی ها و استعدادهایش باور داشته و می‌داند که در نهایت موفق خواهد شد. اعتماد به نفس از جمله شرایط حیاتی برای پیشرفت در زندگی شخصی و اجتماعی است. جالب است بدانید که کودکان از پنج سالگی مفهوم اعتماد به نفس را مانند بررگ‌سالان درک می‌کنند. از این رو نوع رفتار با کودکان می‌تواند در آینده آن‌ها تأثیر بسیار زیادی بگذارد.

 

اعتماد به نفس

به خود باور داشته باشید

روش‌های افزایش اعتماد به نفس

اگر خلل جدی‌ای در اعتماد به نفس خود حس می‌کنید بهتر است از راهنمایی‌های یک روان درمانگر استفاده کنید. اگر تنها در پی افزایش اعتماد به نفسبرای بازیگران‌اید، نکات زیر می‌تواند برای‌تان مفید فایده باشد.

مانند افراد با اعتماد به نفس رفتار کنید

نباید تاثیر حالات بدن را بر روی روان نادیده گرفت. برای داشتن اعتماد به نفس قدرتمند باید مانند افراد با اعتماد به نفس ایستاده یا نشسته باشید. تصویر سوپرمن را به ذهن خود بیاورید و سعی کنید مانند او بایستید. اگر دقت کرده باشید سوپرمن همواره سینه را سپر کرده به جلو می‌دهد و سر را بالا نگاه می‌دارد. به هیچ عنوان قوز نکنید و شانه های‌تان را کمی به عقب ببرید. کمرتان باید صاف باشد و به صورت مستقیم به مخاطبانتان نگاه کنید. اگر مایلید می‌توانید لبخندی نیز بر چهره داشته باشید. با این حال اگر نقصی در ساختار اسکلت بدنی شما وجود داشته باشد نباید نگران باشید. بدن خود را همان‌طور که است دوست داشته به آن افتخار کنید.

اعتماد به نفس

از حرکات ابرقهرمانان تقلید کنید!

مثبت اندیش باشید

از روش‌های افزایش اعتماد به نفس برای بازیگران مثبت‌اندیشی‌ست. مثبت اندیشی به معنای دیدن نیمه پر لیوان است. با خود بگویید قبول که من در فلان زمان شکست خوردم اما همین شکست باعث تجربه اندوزی و به تبع آن پیش‌رفت من خواهد شد. البته که نباید این مثبت اندیشی به جنون گرایش پیدا کند. اعتدال را در همه حال نگاه داشته و واقعیت ها را ببینید.

به ظاهرتان اهمیت دهید

یکی از روش‌های افزایش اعتماد به نفس برای بازیگران توجه به ظاهر است. سعی کنید که ظاهر زیبایی داشته باشید اما پیشنهاد می‌کنیم که از جلوه گری و جلوه فروشی با ظاهرتان بپرهیزید. داشتن ظاهر مناسب می‌تواند شما را به توانایی‌هایتان مطمئن کند.

جمع‌بندی

در این مقاله درباره اعتماد به نفس و روش‌های افزایش اعتماد به نفس برای بازیگران صحبت کردیم. امید است با استفاده از این نکات ساده بازیگران بتوانند که به شکل محسوسی بازی خود را ارتقاء دهند.